Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim Müşteri Hizmetleri

Arayan kim bulmak için kullandığınız servislerin müşteri hizmetleri de çok önemlidir. Çünkü konuyla ilgili bir noktada aklınıza takılan şeyler, sormak istediğiniz sorular olabilir. O zaman anında ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri merkezi büyük önem taşır.

Arayan kim müşteri hizmetleri servisimiz siz değerli kullanıcılarımızın her daim memnun olması için canla başla çalışmaktadır. Güler yüzlü ve profesyonel personelimiz size yardımcı olmak üzere profesyonel olmanın bir gereği olan eğitimi almıştır.

Yaptığınız sorgulama sonucunda düşüncelerinizi, isteklerinizi yine müşteri hizmetleri servisimizle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için ilerlememizin anahtarıdır ve çok kıymetlidir.

Sağlıklı, mutlu günler diler, arayan kim müşteri hizmetleri servisimize her zaman beklediğimizi ve size yardımcı olmaktan onur duyacağımızı söylemek isteriz.

Yeşim