Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim

Siz de sık sık bu arayan kim diye soruyorsunuz değil mi? Bilinmeyen numaralar tarafından günde en az bir kez aranmaktayız. Bu durum işimiz gücümüz arasında oldukça can sıkıcı olabilmektedir. Hem numaranın sahibi kim diye düşünüp hem geri arayıp aramamaya karar vermeye çalışırız. Bu durumlarda yapılacak en doğru hareket arayan numarayı sorgulamak ve numara kime ait bulmaktır.

Telefon Numarası Bulma servisimiz hep aynı profesyonel yaklaşım ve amatör ruhun heyecanıyla 365 gün 7/24 hizmetinizdedir. Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan abone havuzuyla, verilerinin hep en güncel olmasıyla arayan kim bulmanız için size saniyeler içinde yardımcı olur. Üstelik kurumlar için olan paketleriyle kurumunuzun ihtiyaçları için de aynı şeklide nitelikli hizmetiyle yanınızdadır.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu lisanslı servisimiz varken, arayan kim sorusu kafanıza takılmasın.

 

Yeşim