Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama

Fatura sorgulama nedir diye öğrenmek mi istiyorsunuz? Cevabı duyunca çok sevineceksiniz. Çünkü fatura sorgulama sizi fatura takibi derdinden kurtaran bir hizmettir.

Diyelim ki iş için bir süreliğine evden uzaktasınız. Ancak faturalar gelecek ve gecikmeden ödenmesi gerekiyor. İşte o anda web sitemize girerek ya da 11860’ı arayarak hemen fatura tutarlarınızı sorgulayabilir, uygun ödeme noktalarından ödemenizi yaparak içiniz rahat şekilde işinize devam edebilirsiniz.

Fatura sorgulama için www.telefonnumarasibulma.com’a girdiğinizde ilk sayfada fatura sorgulama bölümünü göreceksiniz. Hemen sorgulamak istediğiniz fatura türünü; su, elektrik gibi işaretleyin. Ardından servis sağlayıcı firmayı işaretleyin; İgdaş, Ayedaş gibi. Abone no’nuzu girip sorgulayı tıklayın. İşte fatura tutarınız karşınızda.

Fatura sorgulama hizmetimizi kullanın, yaşamınıza getirdiği ferahlığı görün, sonra dilerseniz diğer hizmetlerimizi de deneyin, her biriyle ayrı bir rahatlığa kavuşun.

Yeşim