Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Bulma İşlemi

Neden isimden numara bulma işlemi yapayım dediğinizi duyar gibiyiz. Emin olun sandığınızdan fazla ve hiç beklenmedik anlarda bu işleme gerek olabiliyor. Örneğin kardeşiniz nişanlanacak ve nişan elbisesini sizin eski terzinize diktirmek istiyor. Ama siz numarasını kaybetmişsiniz. Ya da numarasını kaybettiğiniz arkadaşınızı doğum gününüze davet edeceksiniz. Örneklerin sonu gelmez.

İsimden numara bulma işlemi gerektiğinde ne yapılması gerektiği konusuna gelince; işin en kolay kısmı bu. Hemen Telefon Numarası Bulma servisimize gelin, aradığınız kişinin isim ve şehir bilgisini girin, sorgulayın. Sonra dilerseniz mobil ödeme yapın. Ayrıca şunu belirtmek isteriz ki; Telefon Numarası Bulma servisimiz BTK RH018 rehberlik hizmetleri lisansına sahiptir ve bu değerli kullanıcılarımız için bir güven belgesidir.

İsimden numara bulma işlemi yaparken servisimizde güven ve konfor içinde olmanın tadını çıkarmanız için sizi de bekliyoruz.  Yaşamınızın her anında güven içinde olmanız dileğiyle…

Yeşim