Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Bulma Türk Telekom

26 - 45 derece Doğu Boylamları ile 36 - 42 derece Kuzey Enlemleri arasında yer alan her Türk Telekom kullanıcısının numarasını bulabilirsiniz. O koordinatlar da mı ne? Türkiye sınırlarında yaşayan her abone için isimden numara bulma işleminin yapabileceğinizi söylemek istedik.

Zaman çok hızlı geçiyor belki de numarasını kaybettiğiniz için ne zamandır aramayı aksattığınız o yaşlı akrabanızı aramanın zamanı gelmiştir.

Numara sorgulama işlemi için Telefon Numarası Bulma servisimizi web sitesi üstünden kullanabilir SMS ile sorgulayıp, mobil ödeme yapabilirsiniz. İsimden Numara Bulma Türk Telekom ile hem mobil hem de sabit telefon kullanıcılarını arayabilirsiniz.

Nerede ya da saat kaçta aklınıza gelirse gelsin hemen sorgulama yapabilirsiniz çünkü hizmetimiz saatlerle ya da yer ile sınırlı değildir. Ayrıca diğer operatörler için de hizmetimiz geçerlidir.

İsimden Numara Bulma Türk Telekom ile dostlarınızın, akrabalarınızın numaralarını bulun, yaşamınızı hemen zenginleştirin.

Yeşim