Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İstediğin Operatör ile Avea Telefon Numarasını Bulmak

İstediğin Operatör ile Avea Telefon Numarasını Bulmak

Çoğu zaman seni bilmediğin numaralar arayarak rahatsız edebilir. Otobüste, yolda, evde, iş yerinde her yerde seni rahatsız eden numaralar arayabilir. Bunun için yapman gereken güzel bir şey var: Numaranın kime ait olduğunu öğrenmek. Seni rahatsız eden numaranın sahibini öğrendiğin zaman için rahatlayabilir. Avea telefon numarası bulmak ile tüm numaraları öğrenebilirsin. Çağrı aldığında Avea numarası ise buradan numarayı sorgulayarak işine yarayan bir numara mı yoksa tanıdık mı öğrenebilirsin. Yapman gereken tek şey aşağıda yer alan panelde numarayı yazarak sorgulama yapmandır.

Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom, Bimcell hangi operatöre bağlı olursan ol Avea Telefon numarası öğrenme yapabilirsin. Herhangi bir operatör ile numara öğrenebilirsin. Bir yere kısa mesaj göndermene de gerek yoktur. Numara sahibini sana göstermeyi isteriz. Güncel telefon bilgilerine ulaşmak istediğinde her zaman sorgulama yapabilirsin.

Çağrı aldığında, mesaj geldiğinde bilmediğin numaraya hemen geri dönmektense kim olduğunu öğrenmekte her zaman fayda vardır. Dolandırılabilirsin çünkü. Bu nedenle hemen geri dönmek ve numarayı engellemek yerine yapabileceğin güzel bir şey ise cep numarasını öğrenmektir. İstediğin zaman bunu kolayca yapabilirsin.