Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait?

Hepimizin bazı konularda korkuları, takıntıları ya da huzursuzluk duyduğu noktalar vardır. Kimimiz örümcekten, kimimiz karanlıktan, kimimiz yüksekten, kimimiz paramızı düşürmekten çekiniriz ya da bunların düşüncesiyle bile strese gireriz. Ancak hepimizin rahatsız olduğu ortak bir konu vardır ki o da bilinmeyen numaralardır. Telefonumuzda gördüğümüz o yabancı numara karşısında hepimiz numara kime ait diye düşünüp strese gireriz.

Numara sorgulama yapabilmeniz ve bu stresten kurtulmanız için sorgulama servisimizle sizinleyiz. Servisimiz bir hediye dükkanı gibi keyifle arama yapabileceğiniz bir platformdur. Çünkü kullanımı rahat, aradığınız şeyi bulmanız kolaydır. Üstelik hizmet çeşitlerimiz de sizi mutlu edecektir. Örneğin isimden numara bulabilir ya da elektrik, su, telefon, doğal gaz, TV, İnternet veya ADSL faturalarınız için çeşitli hizmet sağlayıcılarda arama yapabilirsiniz.

Öyleyse numara kime ait hizmetimizi kullanın hayatınızda strese değil, gülümsemeye yer açın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşim