Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Online

Günümüzde her işlemi online yapmak istemekteyiz. Çünkü online işlem her yerden yapılabilir, her an yapılabilir ve hızlıdır. Bu yüzden numara sorgulama işlemlerinde de online hizmetleri tercih etmekteyiz.

Ancak online işlem yapmanın bazı riskleri vardır. Bu risklerin kaynağı da işlem yapılan sitenin güvenli olup olmamasıdır. Telefon Numarası Bulma servisimiz ile numara sorgulama online yapılmakta ancak bu işlem BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisansı ile güvence altına alınmaktadır.

Numara sorgulama online işlemini nasıl mı yapacaksınız? Şaşıracağınız kadar kolay bir şekilde.

  • Önce telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan web sitemize girin.
  • Ana sayfada numaradan isim sorgulama ya da isimden numara sorgulama bölümlerini göreceksiniz.
  • Numaradan isim sorgulama için numarayı size gösterilen alana yazın. İsimden numara sorgulama için isim, soy isim ve şehir adını sorgulama alanına yazın.
  • Sorgulamayı tıklayın.
  • Onayınız alındıktan sonra sorgulama sonucunuz hemen gösterilecektir.

Numara sorgulama online hizmetimizle ilgili sorularınız için de hemen arayabilir ve müşteri hizmetlerimize danışabilirsiniz. Her zaman bekleriz.

Yeşim