Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Bulma Bedava

Numaradan isim bulma bedava yazdığını gördüm, başka bir servise neden ücret ödeyeyim ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok da haklısınız. Eğer olayın gerçeğini bilmiyorsanız bu cezbedici görünür.

Ancak size söyleyeceklerimizi dinlemenizi rica ediyoruz. Sonrasında tercih elbette size ait. Numaradan isim bulma bedava yazıyorsa burada gerçek olmayan bir durum söz konusudur. Çünkü resmi ve yasal numara sorgulama servislerinin tümü size hizmet verebilmek için kullandıkları veri tabanlarına ödeme yaparlar. Dolayısıyla sizden de küçük bir ücret talep ederler. Bunun karşılığında kişisel bilgilerinizi koruyarak ve size aradığınız sonucu güncel olarak vererek hizmet ederler.

Numaradan isim bulma bedava dendiğinde işin içinde yasal onayı olmayan yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu lisansı bulunmayan merdiven altı şirketler var demektir. Yaptığınız sorgulama sonucunda sizin ve telefonunuzda kayıtlı kişilerin bilgilerinin ele geçirilmesi ve onayınız dışında kullanılması söz konusu demektir. Yani çok mağdur olabilirsiniz demektir.

Numaradan isim bulma bedava cümlesini görünce hemen oradan uzaklaşın, güvenli alana Telefon Numarası Bulma servisine gelin, güven içinde sorgulama yapın.

 

Yeşim